Ponton CE certificaat

Pontoon CE certificering is een van de meest onbegrepen onderwerpen. Onze klanten stellen vaak vragen over de certificering van pontons, zwemplateaus of pontonboten.

Veel mensen geloven dat er pontons op de markt zijn die een CE certificaat hebben. Er zijn leveranciers in de pontonhandel die beweren dat de plastic of stalen pontons die ze maken een CE certificaat hebben.

Modulaire pontons van kunststof, staal of buis, en pontondrijvers van welke soort dan ook vallen niet onder de CE-markering. Evenzo kunnen drijvende platforms, drijvende pieren of op pontons gebouwde stationaire drijvende voorwerpen naar ons beste weten niet CE-gecertificeerd worden.

Een uitzondering op deze regel vormen de pontonboot- en pontonvlotcertificaten, die in plaats van het ponton CE certificaat kunnen worden afgegeven. Een zelfaangedreven drijvend bouwwerk kan worden gecertificeerd als een “pleziervaartuig” volgens Richtlijn 2013/53 / EG. Bij de inspectie door de aangemelde instantie worden stabiliteit, vrijboord, drijfvermogen en lift gecontroleerd volgens EN ISO 12217-3: 2017.

Ons Classic en Large Raft brevet vond plaats ondanks stromende regen. Onze dank voor hun geduld bij slecht weer gaat uit naar onze inspecteur de heer Siirak en de aangewezen instantie – Europees Agentschap voor Inspectie en Certificatie!

Winkelwagen